Perennial Border

Perennial Border - Scampston
Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire'

mixed media on canvas

76 x 100 cm

2010

Perennial Border

Perennial Border - Scampston
Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire'

mixed media on canvas

76 x 100 cm

2010